خاله شادونه

دسته :
بسته بندی, تصویرسازی, نمونه کارهای برگزیده تصویرسازی
مشخصات:

جعبه اسباب بازی خاله شادونه
در این طرح از تکنیک تصویرسازی استفاده شده است